Giới thiệu Xem tất cả


Giới thiệu chung về công ty Gia Nguyễn

---------------------------------------------
Công ty TNHH KHCN Gia Nguyễn được thành lập trên nền tảng phát triển một số công nghệ cao đặc thù trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Tin Tức Xem tất cả


Nhiễm khuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn ở các cơ sở y tế

---------------------------------------------
Theo Bộ Y tế (MoH), nhiễm khuẩn (Infection) là một trong những thách thức của ngành y tế và kiểm soát nhiễm khuẩn (Infection control)...