Giới thiệu Xem tất cả


Giới thiệu chung về công ty Gia Nguyễn

------------------------------------------
Công ty TNHH KHCN Gia Nguyễn được thành lập trên nền tảng phát triển một số công nghệ cao đặc thù trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Tin Tức Xem tất cảAnolit - Chất khử trùng từ muối
------------------------------------------
Từ năm 1998, Viện Khoa học Vật liệu, sau đó là Viện Công nghệ môi trường thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ quốc gia...